Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

TIS (Gang thép Thái Nguyên)

7.200 +5 (+0,07%)
KLGD (CP) 224.060  GTGD (Tr VND) 161,33
Cập nhật lúc: 2:27 CH 23/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TIS

TIS

Biểu đồ Khối lượng GD TIS

TIS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.200

Giá mở cửa (VND) 7.200

% Thay đổi (%) 0,07%

KLGD (CP) 22.706

GTGD (VND) 163.493.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 26.253

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.000

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.324,72

SLCP lưu hành (Tr CP) 183,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)12.857,30

PE 25,33

PB 0,65

EPS (VND) 284

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00