Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

TIS (Gang thép Thái Nguyên)

6.300 -178 (-2,75%)
KLGD (CP) 177.000  GTGD (Tr VND) 111,74
Cập nhật lúc: 10:10 SA 12/07/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TIS

TIS

Biểu đồ Khối lượng GD TIS

TIS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)6.263

Giá mở cửa (VND) 6.500

% Thay đổi (%) -3,32%

KLGD (CP) 140.402

GTGD (VND) 879.392.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 212.887

Cao nhất 52 tuần (VND) 7.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.900

 Cập nhật lúc: 12/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.152,32

SLCP lưu hành (Tr CP) 183,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)9.530,65

PE -7,46

PB 0,70

EPS (VND) -839

 Cập nhật lúc: 12/07/2024 14:15:00