Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TIS (Gang thép Thái Nguyên)

10.900 +280 (+2,64%)
KLGD (CP) 19.096.000  GTGD (Tr VND) 213.586,39
Cập nhật lúc: 2:59 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TIS

TIS

Biểu đồ Khối lượng GD TIS

TIS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)10.740

Giá mở cửa (VND) 10.800

% Thay đổi (%) 1,13%

KLGD (CP) 19.096.020

GTGD (VND) 213.587.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.378.935

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.000

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.050,16

SLCP lưu hành (Tr CP) 284,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)8.578,15

PE 15,02

PB 1,10

EPS (VND) 715

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00