Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinGroup ra mắt FiinGate - Nền tảng phân tích thông tin doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Cổ phiếu»

TIS (Gang thép Thái Nguyên)

10.500 -1.313 (-11,11%)
KLGD (CP) 56.000  GTGD (Tr VND) 68,15
Cập nhật lúc: 2:50 CH 11/05/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TIS

TIS

Biểu đồ Khối lượng GD TIS

TIS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.813

Giá mở cửa (VND) 11.100

% Thay đổi (%) 6,42%

KLGD (CP) 6.100

GTGD (VND) 72.060.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.695

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.200

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.173,46

SLCP lưu hành (Tr CP) 183,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)10.433,30

PE 58,70

PB 1,13

EPS (VND) 201

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00