Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TIS (Gang thép Thái Nguyên)

14.800 +373 (+2,59%)
KLGD (CP) 2.777.490  GTGD (Tr VND) 4.009,56
Cập nhật lúc: 10:54 SA 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TIS

TIS

Biểu đồ Khối lượng GD TIS

TIS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.467

Giá mở cửa (VND) 14.400

% Thay đổi (%) 0,28%

KLGD (CP) 631.665

GTGD (VND) 9.138.594.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 576.005

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.600

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.661,77

SLCP lưu hành (Tr CP) 183,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)9.566,19

PE 23,14

PB 1,30

EPS (VND) 625

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00