Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

AAA (An Phát Plastic)

19.600 +400 (+2,08%)
KLGD (CP) 2.327.630  GTGD (Tr VND) 64.284,72
Cập nhật lúc: 2:27 CH 22/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá AAA

AAA

Biểu đồ Khối lượng GD AAA

AAA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.600

Giá mở cửa (VND) 19.050

% Thay đổi (%) 2,08%

KLGD (CP) 2.388.000

GTGD (VND) 46.130.160.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.540.955

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.850

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.447

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.277,12

SLCP lưu hành (Tr CP) 167,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.069,61

PE 8,00

PB 1,35

EPS (VND) 2.449

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00