Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TCT (Cáp treo Tây Ninh)

59.900 +1.900 (+3,27%)
KLGD (CP) 900  GTGD (Tr VND) 48,85
Cập nhật lúc: 9:21 SA 25/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCT

TCT

Biểu đồ Khối lượng GD TCT

TCT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)58.000

Giá mở cửa (VND) 58.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 4.150

GTGD (VND) 240.760.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.831

Cao nhất 52 tuần (VND) 69.650

Thấp nhất 52 tuần (VND) 54.200

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)741,70

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)171,31

PE 10,66

PB 2,43

EPS (VND) 5.440

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00