Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TCT (Cáp treo Tây Ninh)

60.000 -6.000 (-9,10%)
KLGD (CP) 28.770  GTGD (Tr VND) 1.554,14
Cập nhật lúc: 2:23 CH 13/11/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCT

TCT

Biểu đồ Khối lượng GD TCT

TCT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)66.000

Giá mở cửa (VND) 60.200

% Thay đổi (%) 2,00%

KLGD (CP) 1.830

GTGD (VND) 115.030.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.672

Cao nhất 52 tuần (VND) 72.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 46.127

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)844,01

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)156,32

PE 11,85

PB 2,79

EPS (VND) 5.571

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00