Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TCT (Cáp treo Tây Ninh)

60.100 -1.900 (-3,07%)
KLGD (CP) 900  GTGD (Tr VND) 48,79
Cập nhật lúc: 2:10 CH 22/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCT

TCT

Biểu đồ Khối lượng GD TCT

TCT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)62.000

Giá mở cửa (VND) 59.600

% Thay đổi (%) 1,97%

KLGD (CP) 3.430

GTGD (VND) 207.690.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.254

Cao nhất 52 tuần (VND) 72.436

Thấp nhất 52 tuần (VND) 54.200

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)792,86

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)171,31

PE 11,40

PB 2,60

EPS (VND) 5.440

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00