Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TCT (Cáp treo Tây Ninh)

63.000 +2.600 (+4,30%)
KLGD (CP) 180  GTGD (Tr VND) 9,74
Cập nhật lúc: 1:26 CH 03/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCT

TCT

Biểu đồ Khối lượng GD TCT

TCT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)60.400

Giá mở cửa (VND) 60.500

% Thay đổi (%) -0,99%

KLGD (CP) 770

GTGD (VND) 46.520.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.803

Cao nhất 52 tuần (VND) 72.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 51.475

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)772,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)156,32

PE 10,52

PB 2,56

EPS (VND) 5.740

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00