Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TCT (Cáp treo Tây Ninh)

34.100 -1.750 (-4,89%)
KLGD (CP) 204.900  GTGD (Tr VND) 8.929,25
Cập nhật lúc: 2:29 CH 18/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCT

TCT

Biểu đồ Khối lượng GD TCT

TCT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.850

Giá mở cửa (VND) 34.900

% Thay đổi (%) 2,42%

KLGD (CP) 10.100

GTGD (VND) 355.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.400

Cao nhất 52 tuần (VND) 38.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.650

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)458,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)43,22

PE 64,64

PB 1,49

EPS (VND) 555

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00