Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TCT (Cáp treo Tây Ninh)

60.100 -1.900 (-3,07%)
KLGD (CP) 900  GTGD (Tr VND) 48,79
Cập nhật lúc: 2:10 CH 22/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TCT

TCT

Biểu đồ Khối lượng GD TCT

TCT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)62.000

Giá mở cửa (VND) 62.000

% Thay đổi (%) 0,48%

KLGD (CP) 10

GTGD (VND) 620.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.379

Cao nhất 52 tuần (VND) 72.436

Thấp nhất 52 tuần (VND) 54.200

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)792,86

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)156,32

PE 10,19

PB 2,56

EPS (VND) 6.082

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00