Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

TBD (Thiết bị điện Đông Anh)

80.000 +9.900 (+14,12%)
KLGD (CP) 10.000  GTGD (Tr VND) 80,00
Cập nhật lúc: 1:04 CH 01/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TBD

TBD

Biểu đồ Khối lượng GD TBD

TBD

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)70.100

Giá mở cửa (VND) 70.100

% Thay đổi (%) -0,01%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 230

Cao nhất 52 tuần (VND) 125.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 63.815

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.272,53

SLCP lưu hành (Tr CP) 32,42

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.677,04

PE 54,61

PB 3,89

EPS (VND) 1.284

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00