Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TAG (Trần Anh Company)

34.900 0 (0,00%)
KLGD (CP) 291.090  GTGD (Tr VND) 1.015,90
Cập nhật lúc: 10:47 SA 06/02/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TAG

TAG

Biểu đồ Khối lượng GD TAG

TAG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)34.900

Giá mở cửa (VND) 34.900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14

Cao nhất 52 tuần (VND) 42.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.600

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)865,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 24,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.110,40

PE 69,87

PB 3,15

EPS (VND) 499

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00