Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TAG (Trần Anh Company)

30.700 -30.422 (-49,77%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 6,14
Cập nhật lúc: 9:05 SA 19/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TAG

TAG

Biểu đồ Khối lượng GD TAG

TAG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)61.122

Giá mở cửa (VND) 61.300

% Thay đổi (%) 14,46%

KLGD (CP) 5.900

GTGD (VND) 360.620.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.279

Cao nhất 52 tuần (VND) 61.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.200

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.515,71

SLCP lưu hành (Tr CP) 24,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)129,26

PE 113,67

PB 6,39

EPS (VND) 538

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00