Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TAG (Trần Anh Company)

24.500 +1.500 (+6,52%)
KLGD (CP) 400  GTGD (Tr VND) 9,80
Cập nhật lúc: 10:23 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TAG

TAG

Biểu đồ Khối lượng GD TAG

TAG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.000

Giá mở cửa (VND) 19.000

% Thay đổi (%) 9,52%

KLGD (CP) 3.237

GTGD (VND) 74.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.435

Cao nhất 52 tuần (VND) 80.368

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.800

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)570,68

SLCP lưu hành (Tr CP) 24,81

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.098,35

PE 29,59

PB 1,95

EPS (VND) 777

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00