Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

STB (Sacombank)

30.850 +200 (+0,65%)
KLGD (CP) 27.510.100  GTGD (Tr VND) 500.649,54
Cập nhật lúc: 2:24 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá STB

STB

Biểu đồ Khối lượng GD STB

STB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)30.850

Giá mở cửa (VND) 30.700

% Thay đổi (%) 0,65%

KLGD (CP) 29.138.700

GTGD (VND) 902.117.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 25.068.110

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.350

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)58.158,90

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.885,22

Doanh thu thuần (Tỷ VND)17.270,87

PE 16,55

PB 1,74

EPS (VND) 1.864

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00