Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SSM (Kết cấu Thép VNECO)

6.000 +2.300 (+62,16%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 0,60
Cập nhật lúc: 1:18 CH 26/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SSM

SSM

Biểu đồ Khối lượng GD SSM

SSM

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)3.700

Giá mở cửa (VND) 3.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 8.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.900

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)18,31

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,95

Doanh thu thuần (Tỷ VND)168,86

PE -1,98

PB 0,31

EPS (VND) -1.865

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00