Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

41.000 -500 (-1,21%)
KLGD (CP) 16.300  GTGD (Tr VND) 582,85
Cập nhật lúc: 10:23 SA 08/06/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)41.000

Giá mở cửa (VND) 41.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 500

GTGD (VND) 21.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.770

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.577

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.223,71

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.207,15

PE 7,28

PB 2,35

EPS (VND) 5.634

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00