Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

43.600 +100 (+0,22%)
KLGD (CP) 8.900  GTGD (Tr VND) 321,19
Cập nhật lúc: 10:51 SA 17/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)43.500

Giá mở cửa (VND) 43.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 500

GTGD (VND) 21.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.360

Cao nhất 52 tuần (VND) 44.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 35.953

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.298,33

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.207,15

PE 8,84

PB 2,28

EPS (VND) 4.923

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00