Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

38.600 +700 (+1,84%)
KLGD (CP) 13.800  GTGD (Tr VND) 507,72
Cập nhật lúc: 1:39 CH 07/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)37.900

Giá mở cửa (VND) 38.000

% Thay đổi (%) -0,27%

KLGD (CP) 6.200

GTGD (VND) 234.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.175

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 33.196

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.131,19

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.319,92

PE 7,33

PB 1,82

EPS (VND) 5.169

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00