Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

35.000 +2.500 (+7,69%)
KLGD (CP) 50  GTGD (Tr VND) 1,71
Cập nhật lúc: 9:28 SA 10/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)32.500

Giá mở cửa (VND) 33.200

% Thay đổi (%) -2,11%

KLGD (CP) 9.230

GTGD (VND) 304.100.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.898

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 27.578

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)970,02

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.537,71

PE 6,36

PB 2,36

EPS (VND) 5.108

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00