Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

34.900 +1.900 (+5,75%)
KLGD (CP) 29.650  GTGD (Tr VND) 1.017,98
Cập nhật lúc: 10:59 SA 03/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.000

Giá mở cửa (VND) 32.900

% Thay đổi (%) 0,60%

KLGD (CP) 17.480

GTGD (VND) 578.160.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.107

Cao nhất 52 tuần (VND) 34.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.230

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)984,94

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.537,71

PE 7,04

PB 2,22

EPS (VND) 4.691

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00