Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

0 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:41 SA 15/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)32.400

Giá mở cửa (VND) 32.700

% Thay đổi (%) -0,31%

KLGD (CP) 25.300

GTGD (VND) 821.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.552

Thấp nhất 52 tuần (VND) 31.162

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)967,03

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.122,13

PE 9,21

PB 2,47

EPS (VND) 3.519

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00