Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

33.500 +700 (+2,13%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 100,50
Cập nhật lúc: 9:16 SA 28/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)32.800

Giá mở cửa (VND) 33.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 7.310

GTGD (VND) 239.880.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 16.690

Cao nhất 52 tuần (VND) 34.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 31.000

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)978,97

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.122,13

PE 6,13

PB 2,24

EPS (VND) 5.355

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00