Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

44.200 +2.400 (+5,74%)
KLGD (CP) 21.100  GTGD (Tr VND) 763,96
Cập nhật lúc: 2:01 CH 11/08/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)41.800

Giá mở cửa (VND) 41.950

% Thay đổi (%) -0,48%

KLGD (CP) 6.000

GTGD (VND) 250.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20.580

Cao nhất 52 tuần (VND) 43.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 35.205

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.191,24

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00