Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

SMB (Bia Sài Gòn - Miền Trung)

31.400 +210 (+0,67%)
KLGD (CP) 36.220  GTGD (Tr VND) 1.124,73
Cập nhật lúc: 2:54 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SMB

SMB

Biểu đồ Khối lượng GD SMB

SMB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)31.050

Giá mở cửa (VND) 31.300

% Thay đổi (%) -0,45%

KLGD (CP) 36.253

GTGD (VND) 1.126.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 16.705

Cao nhất 52 tuần (VND) 54.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.646

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)926,74

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,85

Doanh thu thuần (Tỷ VND)820,41

PE 8,94

PB 2,08

EPS (VND) 3.474

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00