Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

139.000 +21.000 (+17,80%)
KLGD (CP) 175.030  GTGD (Tr VND) 2.368,50
Cập nhật lúc: 2:15 CH 14/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)118.000

Giá mở cửa (VND) 126.000

% Thay đổi (%) 2,61%

KLGD (CP) 5.900

GTGD (VND) 721.100.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 11.466

Cao nhất 52 tuần (VND) 164.187

Thấp nhất 52 tuần (VND) 95.790

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.155,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)687,97

PE 6,11

PB 2,29

EPS (VND) 19.326

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00