Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

118.000 -2.000 (-1,67%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 58,99
Cập nhật lúc: 1:42 CH 28/11/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)117.000

Giá mở cửa (VND) 115.200

% Thay đổi (%) 1,74%

KLGD (CP) 3.203

GTGD (VND) 371.018.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.802

Cao nhất 52 tuần (VND) 155.460

Thấp nhất 52 tuần (VND) 99.699

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.145,66

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)857,01

PE 6,44

PB 1,55

EPS (VND) 18.177

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00