Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

156.800 +300 (+0,19%)
KLGD (CP) 48.090  GTGD (Tr VND) 756,18
Cập nhật lúc: 10:50 SA 24/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)156.500

Giá mở cửa (VND) 156.000

% Thay đổi (%) -0,45%

KLGD (CP) 8.300

GTGD (VND) 1.294.430.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 11.767

Cao nhất 52 tuần (VND) 172.728

Thấp nhất 52 tuần (VND) 57.258

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.532,44

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)837,73

PE 8,39

PB 2,24

EPS (VND) 18.652

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00