Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

175.000 -1.500 (-0,85%)
KLGD (CP) 49.000  GTGD (Tr VND) 861,68
Cập nhật lúc: 9:29 SA 23/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)177.500

Giá mở cửa (VND) 176.000

% Thay đổi (%) 0,57%

KLGD (CP) 49.200

GTGD (VND) 8.603.750.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 16.082

Cao nhất 52 tuần (VND) 201.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 79.500

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.448,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,16

Doanh thu thuần (Tỷ VND)520,50

PE 7,92

PB 3,79

EPS (VND) 22.401

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00