Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

66.500 -1.400 (-2,06%)
KLGD (CP) 37.350  GTGD (Tr VND) 250,23
Cập nhật lúc: 2:01 CH 19/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)68.800

Giá mở cửa (VND) 67.900

% Thay đổi (%) 1,33%

KLGD (CP) 4.835

GTGD (VND) 324.930.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.816

Cao nhất 52 tuần (VND) 160.886

Thấp nhất 52 tuần (VND) 60.000

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)673,69

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)687,97

PE 5,81

PB 1,41

EPS (VND) 11.841

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00