Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

180.000 +8.600 (+5,02%)
KLGD (CP) 23.500  GTGD (Tr VND) 4.129,80
Cập nhật lúc: 2:45 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)180.000

Giá mở cửa (VND) 169.500

% Thay đổi (%) 5,02%

KLGD (CP) 23.630

GTGD (VND) 4.152.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 33.265

Cao nhất 52 tuần (VND) 185.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 72.154

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.468,80

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,16

Doanh thu thuần (Tỷ VND)520,50

PE 8,04

PB 3,84

EPS (VND) 22.401

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00