Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

39.000 -500 (-1,27%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 19,68
Cập nhật lúc: 11:00 SA 21/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.500

Giá mở cửa (VND) 40.500

% Thay đổi (%) 1,28%

KLGD (CP) 5.940

GTGD (VND) 228.710.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.077

Cao nhất 52 tuần (VND) 79.290

Thấp nhất 52 tuần (VND) 38.000

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)386,78

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)801,90

PE 6,80

PB 0,80

EPS (VND) 5.810

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00