Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

61.500 -500 (-0,81%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 12,35
Cập nhật lúc: 10:41 SA 12/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)62.000

Giá mở cửa (VND) 62.200

% Thay đổi (%) -0,96%

KLGD (CP) 600

GTGD (VND) 37.220.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.392

Cao nhất 52 tuần (VND) 158.089

Thấp nhất 52 tuần (VND) 60.000

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)607,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)687,97

PE 5,68

PB 1,22

EPS (VND) 10.923

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00