Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

61.500 +500 (+0,82%)
KLGD (CP) 6.000  GTGD (Tr VND) 37,00
Cập nhật lúc: 9:55 SA 20/07/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)62.500

Giá mở cửa (VND) 62.000

% Thay đổi (%) -2,34%

KLGD (CP) 14.014

GTGD (VND) 862.282.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 5.017

Cao nhất 52 tuần (VND) 160.886

Thấp nhất 52 tuần (VND) 60.300

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)687,97

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00