Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

63.900 -1.000 (-1,54%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 12,79
Cập nhật lúc: 11:10 SA 24/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)64.900

Giá mở cửa (VND) 64.000

% Thay đổi (%) 0,62%

KLGD (CP) 6.360

GTGD (VND) 408.088.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.126

Cao nhất 52 tuần (VND) 164.187

Thấp nhất 52 tuần (VND) 60.300

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)635,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)687,97

PE 4,57

PB 1,37

EPS (VND) 14.194

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00