Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

45.000 -4.000 (-8,16%)
KLGD (CP) 67.000  GTGD (Tr VND) 312,45
Cập nhật lúc: 10:01 SA 22/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)51.000

Giá mở cửa (VND) 50.000

% Thay đổi (%) 1,39%

KLGD (CP) 14.500

GTGD (VND) 730.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 5.006

Cao nhất 52 tuần (VND) 143.065

Thấp nhất 52 tuần (VND) 43.334

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)687,97

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00