Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

58.000 +1.900 (+3,39%)
KLGD (CP) 23.000  GTGD (Tr VND) 131,47
Cập nhật lúc: 1:08 CH 19/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)56.100

Giá mở cửa (VND) 58.700

% Thay đổi (%) -4,43%

KLGD (CP) 2.800

GTGD (VND) 157.810.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.665

Cao nhất 52 tuần (VND) 93.399

Thấp nhất 52 tuần (VND) 41.100

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)549,33

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)801,91

PE 5,81

PB 1,15

EPS (VND) 9.657

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00