Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

155.000 +2.400 (+1,57%)
KLGD (CP) 94.000  GTGD (Tr VND) 1.436,07
Cập nhật lúc: 1:47 CH 13/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)152.600

Giá mở cửa (VND) 152.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 15.260.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.746

Cao nhất 52 tuần (VND) 170.820

Thấp nhất 52 tuần (VND) 107.100

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.494,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)857,01

PE 11,48

PB 1,97

EPS (VND) 13.297

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00