Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinGroup ra mắt FiinGate - Nền tảng phân tích thông tin doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

53.000 -500 (-0,93%)
KLGD (CP) 7.500  GTGD (Tr VND) 39,95
Cập nhật lúc: 2:03 CH 27/05/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)53.500

Giá mở cửa (VND) 53.000

% Thay đổi (%) 0,94%

KLGD (CP) 2.760

GTGD (VND) 146.442.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.029

Cao nhất 52 tuần (VND) 66.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 32.958

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)523,87

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)914,38

PE 6,31

PB 1,02

EPS (VND) 8.480

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00