Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

123.400 -11.300 (-8,39%)
KLGD (CP) 33.160  GTGD (Tr VND) 412,96
Cập nhật lúc: 2:43 CH 14/06/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)134.700

Giá mở cửa (VND) 128.000

% Thay đổi (%) 6,23%

KLGD (CP) 61.900

GTGD (VND) 8.374.130.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.832

Cao nhất 52 tuần (VND) 146.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 44.787

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.318,97

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)837,73

PE 9,05

PB 2,27

EPS (VND) 14.878

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00