Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SLS (Mía đường Sơn La)

195.000 +2.100 (+1,09%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 19,50
Cập nhật lúc: 9:12 SA 19/07/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SLS

SLS

Biểu đồ Khối lượng GD SLS

SLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)192.900

Giá mở cửa (VND) 194.500

% Thay đổi (%) -0,82%

KLGD (CP) 3.623

GTGD (VND) 698.343.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.755

Cao nhất 52 tuần (VND) 208.104

Thấp nhất 52 tuần (VND) 140.000

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.888,87

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.619,56

PE 5,23

PB 1,55

EPS (VND) 36.891

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00