Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

24.950 0 (0,00%)
KLGD (CP) 9.752.100  GTGD (Tr VND) 269.418,38
Cập nhật lúc: 1:45 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.950

Giá mở cửa (VND) 25.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 13.093.400

GTGD (VND) 327.947.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 11.998.390

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.480

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.395

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)66.538,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 2.666,87

Doanh thu thuần (Tỷ VND)12.207,41

PE 11,48

PB 1,88

EPS (VND) 2.174

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00