Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

8.600 +200 (+2,38%)
KLGD (CP) 158.091.540  GTGD (Tr VND) 135.732,73
Cập nhật lúc: 2:28 CH 19/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.600

Giá mở cửa (VND) 8.400

% Thay đổi (%) 2,38%

KLGD (CP) 16.324.254

GTGD (VND) 140.162.588.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.975.328

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.400

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)10.346,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.203,12

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.452,16

PE 6,02

PB 0,67

EPS (VND) 1.428

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00