Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

7.500 +100 (+1,35%)
KLGD (CP) 104.763.980  GTGD (Tr VND) 78.043,31
Cập nhật lúc: 2:17 CH 23/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.500

Giá mở cửa (VND) 7.400

% Thay đổi (%) 1,35%

KLGD (CP) 11.481.002

GTGD (VND) 85.576.331.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.205.530

Cao nhất 52 tuần (VND) 8.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.986

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.393,95

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.119,19

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.966,11

PE 8,45

PB 0,62

EPS (VND) 888

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00