Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

13.800 +500 (+3,76%)
KLGD (CP) 330.396.670  GTGD (Tr VND) 448.922,19
Cập nhật lúc: 2:24 CH 16/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.800

Giá mở cửa (VND) 13.300

% Thay đổi (%) 3,76%

KLGD (CP) 34.376.351

GTGD (VND) 467.320.277.100

KLGDTB 10 Ngày (CP) 22.086.062

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.188

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)16.603,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.203,12

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.613,66

PE 11,62

PB 1,04

EPS (VND) 1.188

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00