Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

7.200 0 (0,00%)
KLGD (CP) 176.119.440  GTGD (Tr VND) 128.200,46
Cập nhật lúc: 2:28 CH 22/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.200

Giá mở cửa (VND) 7.200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 17.696.844

GTGD (VND) 128.811.740.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.691.282

Cao nhất 52 tuần (VND) 9.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.400

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.662,46

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.203,12

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.741,73

PE 4,87

PB 0,51

EPS (VND) 1.479

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00