Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

9.000 -100 (-1,10%)
KLGD (CP) 47.899.880  GTGD (Tr VND) 43.458,24
Cập nhật lúc: 2:29 CH 25/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.900

Giá mở cửa (VND) 9.000

% Thay đổi (%) -2,20%

KLGD (CP) 5.877.325

GTGD (VND) 53.135.554.300

KLGDTB 10 Ngày (CP) 12.684.526

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.318

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)10.707,77

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.203,12

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.452,16

PE 6,31

PB 0,70

EPS (VND) 1.409

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00