Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

7.200 0 (0,00%)
KLGD (CP) 11.649.430  GTGD (Tr VND) 8.380,44
Cập nhật lúc: 11:27 SA 22/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.100

Giá mở cửa (VND) 7.000

% Thay đổi (%) 1,43%

KLGD (CP) 3.934.698

GTGD (VND) 27.766.254.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.904.059

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.400

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.203,12

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.452,16

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00