Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHB (SHB)

7.700 -100 (-1,28%)
KLGD (CP) 65.763.450  GTGD (Tr VND) 51.044,87
Cập nhật lúc: 2:52 CH 21/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHB

SHB

Biểu đồ Khối lượng GD SHB

SHB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.700

Giá mở cửa (VND) 7.900

% Thay đổi (%) -1,28%

KLGD (CP) 6.578.345

GTGD (VND) 51.060.272.100

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.218.462

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.400

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9.264,02

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.203,12

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.667,84

PE 5,56

PB 0,56

EPS (VND) 1.384

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00