Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SGC (Bánh phồng tôm Sa Giang)

63.100 -9.100 (-12,60%)
KLGD (CP) 3.300  GTGD (Tr VND) 22,21
Cập nhật lúc: 11:27 SA 15/05/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SGC

SGC

Biểu đồ Khối lượng GD SGC

SGC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)72.200

Giá mở cửa (VND) 72.200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 15

Cao nhất 52 tuần (VND) 90.740

Thấp nhất 52 tuần (VND) 57.600

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)516,06

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,15

Doanh thu thuần (Tỷ VND)444,38

PE 13,35

PB 2,30

EPS (VND) 5.410

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00