Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SGC (Bánh phồng tôm Sa Giang)

90.000 -6.800 (-7,02%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 9,00
Cập nhật lúc: 10:44 SA 01/03/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SGC

SGC

Biểu đồ Khối lượng GD SGC

SGC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)96.800

Giá mở cửa (VND) 96.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 90

Cao nhất 52 tuần (VND) 118.476

Thấp nhất 52 tuần (VND) 50.700

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)691,89

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,15

Doanh thu thuần (Tỷ VND)383,58

PE 21,81

PB 4,57

EPS (VND) 4.439

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00