Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SGC (Bánh phồng tôm Sa Giang)

63.100 -31.900 (-33,58%)
KLGD (CP) 3.300  GTGD (Tr VND) 22,21
Cập nhật lúc: 11:27 SA 15/05/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SGC

SGC

Biểu đồ Khối lượng GD SGC

SGC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)95.000

Giá mở cửa (VND) 95.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 9.500.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 206

Cao nhất 52 tuần (VND) 95.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 51.000

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)679,02

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,15

Doanh thu thuần (Tỷ VND)454,70

PE 9,68

PB 2,42

EPS (VND) 9.811

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00