Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SDV (Dịch vụ Sonadezi)

28.500 -300 (-1,04%)
KLGD (CP) 36.000  GTGD (Tr VND) 98,94
Cập nhật lúc: 2:49 CH 29/10/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SDV

SDV

Biểu đồ Khối lượng GD SDV

SDV

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)28.800

Giá mở cửa (VND) 28.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 440

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.386

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.756

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)144,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)445,95

PE 5,51

PB 1,15

EPS (VND) 5.229

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00