Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SDV (Dịch vụ Sonadezi)

36.000 +1.000 (+2,86%)
KLGD (CP) 17.000  GTGD (Tr VND) 61,40
Cập nhật lúc: 2:35 CH 15/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SDV

SDV

Biểu đồ Khối lượng GD SDV

SDV

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.000

Giá mở cửa (VND) 35.000

% Thay đổi (%) -2,78%

KLGD (CP) 1.000

GTGD (VND) 35.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 660

Cao nhất 52 tuần (VND) 44.622

Thấp nhất 52 tuần (VND) 25.390

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)494,36

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00