Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

SDV (Dịch vụ Sonadezi)

24.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 2:37 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SDV

SDV

Biểu đồ Khối lượng GD SDV

SDV

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.000

Giá mở cửa (VND) 24.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.533

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)120,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)168,12

PE 10,54

PB 1,33

EPS (VND) 2.278

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00