Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

SDV (Dịch vụ Sonadezi)

27.000 +1.700 (+6,72%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 5,40
Cập nhật lúc: 10:09 SA 01/04/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SDV

SDV

Biểu đồ Khối lượng GD SDV

SDV

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.300

Giá mở cửa (VND) 25.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.820

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.108

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)126,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)445,95

PE 4,84

PB 1,01

EPS (VND) 5.229

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00