Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SD8 (Sông Đà 8)

1.800 -1.874 (-51,01%)
KLGD (CP) 86.000  GTGD (Tr VND) 15,46
Cập nhật lúc: 9:23 SA 15/10/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SD8

SD8

Biểu đồ Khối lượng GD SD8

SD8

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)3.674

Giá mở cửa (VND) 3.700

% Thay đổi (%) 11,33%

KLGD (CP) 77.700

GTGD (VND) 285.470.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.480

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 600

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)10,29

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)65,52

PE -0,55

PB 0,00

EPS (VND) -6.657

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00