Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SD8 (Sông Đà 8)

3.200 +300 (+10,34%)
KLGD (CP) 2.675.000  GTGD (Tr VND) 803,80
Cập nhật lúc: 2:39 CH 24/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SD8

SD8

Biểu đồ Khối lượng GD SD8

SD8

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.900

Giá mở cửa (VND) 2.900

% Thay đổi (%) -1,19%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.780

Cao nhất 52 tuần (VND) 4.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 800

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)65,52

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00