Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

SD8 (Sông Đà 8)

1.100 +100 (+10,00%)
KLGD (CP) 100  GTGD (Tr VND) 0,11
Cập nhật lúc: 11:09 SA 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SD8

SD8

Biểu đồ Khối lượng GD SD8

SD8

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.000

Giá mở cửa (VND) 1.000

% Thay đổi (%) 11,11%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.320

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 300

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2,80

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)65,52

PE -0,15

PB 0,00

EPS (VND) -6.657

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00