Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SD8 (Sông Đà 8)

2.000 +200 (+11,11%)
KLGD (CP) 12.000  GTGD (Tr VND) 2,40
Cập nhật lúc: 9:38 SA 09/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SD8

SD8

Biểu đồ Khối lượng GD SD8

SD8

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.800

Giá mở cửa (VND) 1.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 250

Cao nhất 52 tuần (VND) 4.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.500

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)65,52

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00