Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SCR (Sacomreal)

18.000 -250 (-1,37%)
KLGD (CP) 8.467.700  GTGD (Tr VND) 73.648,41
Cập nhật lúc: 2:09 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SCR

SCR

Biểu đồ Khối lượng GD SCR

SCR

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.000

Giá mở cửa (VND) 18.300

% Thay đổi (%) -1,37%

KLGD (CP) 9.794.200

GTGD (VND) 177.080.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 12.458.260

Cao nhất 52 tuần (VND) 20.250

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.950

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.594,41

SLCP lưu hành (Tr CP) 366,36

Doanh thu thuần (Tỷ VND)918,16

PE 24,33

PB 1,31

EPS (VND) 740

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00