Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SCR (Sacomreal)

12.350 -500 (-3,90%)
KLGD (CP) 3.629.920  GTGD (Tr VND) 34.987,28
Cập nhật lúc: 11:18 SA 14/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SCR

SCR

Biểu đồ Khối lượng GD SCR

SCR

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.850

Giá mở cửa (VND) 12.800

% Thay đổi (%) 0,39%

KLGD (CP) 10.907.420

GTGD (VND) 142.209.310.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.656.098

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.350

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.495

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.133,75

SLCP lưu hành (Tr CP) 243,87

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.824,85

PE 13,70

PB 0,95

EPS (VND) 938

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00