Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SCR (TTC Land)

6.590 -100 (-1,50%)
KLGD (CP) 533.200  GTGD (Tr VND) 5.628,63
Cập nhật lúc: 11:25 SA 18/07/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SCR

SCR

Biểu đồ Khối lượng GD SCR

SCR

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)6.670

Giá mở cửa (VND) 6.670

% Thay đổi (%) -0,30%

KLGD (CP) 996.500

GTGD (VND) 6.588.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 981.427

Cao nhất 52 tuần (VND) 9.730

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.700

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.639,06

SLCP lưu hành (Tr CP) 395,66

Doanh thu thuần (Tỷ VND)371,20

PE 206,18

PB 0,52

EPS (VND) 32

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00