Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SAP (In Sách TP.HCM)

54.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:02 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SAP

SAP

Biểu đồ Khối lượng GD SAP

SAP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)54.000

Giá mở cửa (VND) 54.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 69.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.200

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)69,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,29

Doanh thu thuần (Tỷ VND)7,72

PE -209,48

PB 10,36

EPS (VND) -258

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00