Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SAF (Thực Phẩm SAFOCO)

49.500 +3.200 (+6,91%)
KLGD (CP) 26.000  GTGD (Tr VND) 128,70
Cập nhật lúc: 1:21 CH 11/07/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SAF

SAF

Biểu đồ Khối lượng GD SAF

SAF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)46.300

Giá mở cửa (VND) 51.200

% Thay đổi (%) -9,57%

KLGD (CP) 446

GTGD (VND) 21.145.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 74

Cao nhất 52 tuần (VND) 68.045

Thấp nhất 52 tuần (VND) 42.647

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)557,76

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,05

Doanh thu thuần (Tỷ VND)792,69

PE 11,07

PB 3,72

EPS (VND) 4.183

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00