Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

63.200 +200 (+0,32%)
KLGD (CP) 87.870  GTGD (Tr VND) 553,98
Cập nhật lúc: 2:49 CH 20/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)63.000

Giá mở cửa (VND) 63.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 5.948

Cao nhất 52 tuần (VND) 67.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 34.918

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)426,29

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00