Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

29.400 +900 (+3,16%)
KLGD (CP) 200  GTGD (Tr VND) 5,74
Cập nhật lúc: 9:08 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)28.500

Giá mở cửa (VND) 29.000

% Thay đổi (%) -1,72%

KLGD (CP) 9.200

GTGD (VND) 262.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.751

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.000

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)170,73

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)307,06

PE 4,45

PB 0,54

EPS (VND) 6.402

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00