Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

37.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 6.600  GTGD (Tr VND) 243,52
Cập nhật lúc: 2:45 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)37.000

Giá mở cửa (VND) 36.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 7.200

GTGD (VND) 265.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.770

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 36.500

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)184,70

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)307,06

PE 4,47

PB 0,71

EPS (VND) 8.284

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00