Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

34.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 2.400  GTGD (Tr VND) 8,23
Cập nhật lúc: 1:44 CH 17/06/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)34.500

Giá mở cửa (VND) 34.800

% Thay đổi (%) 4,23%

KLGD (CP) 7.400

GTGD (VND) 255.610.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.058

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.542

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.203

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)345,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)469,38

PE 11,43

PB 0,61

EPS (VND) 3.019

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00