Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

47.500 +2.500 (+5,56%)
KLGD (CP) 21.000  GTGD (Tr VND) 99,75
Cập nhật lúc: 2:49 CH 24/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)45.000

Giá mở cửa (VND) 46.000

% Thay đổi (%) -5,26%

KLGD (CP) 300

GTGD (VND) 13.600.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.199

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.011

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)450,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)469,38

PE 8,58

PB 0,79

EPS (VND) 5.246

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00