Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

19.700 +400 (+2,07%)
KLGD (CP) 299.170  GTGD (Tr VND) 585,40
Cập nhật lúc: 10:32 SA 27/04/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)19.300

Giá mở cửa (VND) 19.000

% Thay đổi (%) -1,03%

KLGD (CP) 52.700

GTGD (VND) 1.025.570.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 43.149

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.902

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.000

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)193,07

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)286,09

PE 2,38

PB 0,38

EPS (VND) 8.114

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00