Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

46.000 -900 (-1,92%)
KLGD (CP) 259.000  GTGD (Tr VND) 1.187,38
Cập nhật lúc: 11:23 SA 01/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)46.900

Giá mở cửa (VND) 44.500

% Thay đổi (%) 9,07%

KLGD (CP) 16.504

GTGD (VND) 749.992.400

KLGDTB 10 Ngày (CP) 149.494

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.051

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)469,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)469,38

PE 8,94

PB 0,82

EPS (VND) 5.246

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00