Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

25.800 -1.200 (-4,44%)
KLGD (CP) 176.000  GTGD (Tr VND) 436,83
Cập nhật lúc: 2:22 CH 11/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)27.000

Giá mở cửa (VND) 25.000

% Thay đổi (%) 3,85%

KLGD (CP) 12.700

GTGD (VND) 323.930.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.141

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.422

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)270,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)286,09

PE 3,18

PB 0,71

EPS (VND) 8.490

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00