Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

21.500 -500 (-2,27%)
KLGD (CP) 15.000  GTGD (Tr VND) 32,25
Cập nhật lúc: 1:06 CH 21/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.000

Giá mở cửa (VND) 21.400

% Thay đổi (%) 2,33%

KLGD (CP) 10.963

GTGD (VND) 240.700.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 22.978

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.216

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.000

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)220,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)286,09

PE 2,46

PB 0,59

EPS (VND) 8.948

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00