Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

25.000 -500 (-1,96%)
KLGD (CP) 424.000  GTGD (Tr VND) 1.050,22
Cập nhật lúc: 10:38 SA 15/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.000

Giá mở cửa (VND) 25.000

% Thay đổi (%) -1,96%

KLGD (CP) 42.400

GTGD (VND) 1.050.220.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 26.209

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.422

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)250,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)385,55

PE 3,86

PB 0,61

EPS (VND) 6.480

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00