Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

21.900 -601 (-2,67%)
KLGD (CP) 236.000  GTGD (Tr VND) 519,53
Cập nhật lúc: 1:51 CH 16/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.501

Giá mở cửa (VND) 23.000

% Thay đổi (%) 4,07%

KLGD (CP) 100.100

GTGD (VND) 2.002.300.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 19.578

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.422

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)230,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 10,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)385,55

PE 4,16

PB 0,56

EPS (VND) 5.523

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00