Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

S55 (Sông Đà 505)

28.800 +800 (+2,86%)
KLGD (CP) 176.000  GTGD (Tr VND) 506,84
Cập nhật lúc: 1:51 CH 18/07/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá S55

S55

Biểu đồ Khối lượng GD S55

S55

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)28.000

Giá mở cửa (VND) 29.000

% Thay đổi (%) -2,10%

KLGD (CP) 32.700

GTGD (VND) 923.720.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 16.165

Cao nhất 52 tuần (VND) 45.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 27.900

 Cập nhật lúc: 21/07/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)167,73

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)307,06

PE 4,37

PB 0,53

EPS (VND) 6.402

 Cập nhật lúc: 21/07/2017 14:15:00