Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

1.100 -100 (-8,33%)
KLGD (CP) 6.357.250  GTGD (Tr VND) 702,05
Cập nhật lúc: 2:55 CH 13/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.100

Giá mở cửa (VND) 1.200

% Thay đổi (%) -8,33%

KLGD (CP) 654.725

GTGD (VND) 722.950.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 410.700

Cao nhất 52 tuần (VND) 2.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.100

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)440,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.769,26

PE -1,03

PB 0,65

EPS (VND) -1.065

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00