Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

1.200 -100 (-7,69%)
KLGD (CP) 714.690  GTGD (Tr VND) 89,77
Cập nhật lúc: 10:44 SA 22/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.200

Giá mở cửa (VND) 1.300

% Thay đổi (%) -7,69%

KLGD (CP) 152.244

GTGD (VND) 186.775.400

KLGDTB 10 Ngày (CP) 303.154

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 900

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)480,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.362,07

PE -2,58

PB 0,95

EPS (VND) -466

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00