Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

2.300 +100 (+4,55%)
KLGD (CP) 24.627.080  GTGD (Tr VND) 5.421,46
Cập nhật lúc: 1:51 CH 16/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.200

Giá mở cửa (VND) 2.200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 2.666.808

GTGD (VND) 5.870.514.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.228.560

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.800

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)879,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.671,41

PE -2,46

PB 0,99

EPS (VND) -895

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00