Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp Dầu khí Việt Nam)

2.500 -100 (-3,85%)
KLGD (CP) 18.376.750  GTGD (Tr VND) 4.717,05
Cập nhật lúc: 2:54 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.600

Giá mở cửa (VND) 2.600

% Thay đổi (%) 1,29%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 420.158

Cao nhất 52 tuần (VND) 8.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.100

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.039,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.062,51

PE 5,76

PB 1,24

EPS (VND) 452

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00