Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

6.400 +800 (+14,29%)
KLGD (CP) 77.530.890  GTGD (Tr VND) 49.497,53
Cập nhật lúc: 1:51 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)6.392

Giá mở cửa (VND) 5.600

% Thay đổi (%) 14,14%

KLGD (CP) 9.470.434

GTGD (VND) 60.488.540.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.255.762

Cao nhất 52 tuần (VND) 6.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.300

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.556,78

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.554,54

PE -26,35

PB 3,22

EPS (VND) -243

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00