Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinGroup ra mắt FiinGate - Nền tảng phân tích thông tin doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

800 -100 (-11,11%)
KLGD (CP) 17.008.640  GTGD (Tr VND) 1.525,48
Cập nhật lúc: 10:28 SA 03/06/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)900

Giá mở cửa (VND) 900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 1.329.489

GTGD (VND) 1.195.049.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.542.232

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 600

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)360,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.997,59

PE -1,44

PB 0,23

EPS (VND) -625

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00