Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

1.400 +100 (+7,69%)
KLGD (CP) 8.141.240  GTGD (Tr VND) 1.060,15
Cập nhật lúc: 1:39 CH 19/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.300

Giá mở cửa (VND) 1.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 1.019.054

GTGD (VND) 1.327.453.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.107.393

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.100

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)520,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.769,26

PE -1,29

PB 0,71

EPS (VND) -1.007

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00