Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

900 -100 (-10,00%)
KLGD (CP) 262.970  GTGD (Tr VND) 24,74
Cập nhật lúc: 9:46 SA 22/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)900

Giá mở cửa (VND) 1.000

% Thay đổi (%) -10,00%

KLGD (CP) 519.750

GTGD (VND) 500.220.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 275.749

Cao nhất 52 tuần (VND) 2.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 900

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.769,26

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00