Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

1.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 5.890.000  GTGD (Tr VND) 883,50
Cập nhật lúc: 9:33 SA 22/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.500

Giá mở cửa (VND) 1.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 1.552.129

GTGD (VND) 2.329.962.100

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.006.152

Cao nhất 52 tuần (VND) 2.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 900

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)600,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.362,07

PE -3,14

PB 0,99

EPS (VND) -477

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00