Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

2.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 856.000  GTGD (Tr VND) 171,21
Cập nhật lúc: 9:39 SA 23/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.000

Giá mở cửa (VND) 2.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 683.965

GTGD (VND) 1.370.060.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.840.839

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.800

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)799,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)9.151,93

PE 5,73

PB 0,67

EPS (VND) 349

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00