Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp dầu khí VN)

1.600 -100 (-5,88%)
KLGD (CP) 2.212.160  GTGD (Tr VND) 369,22
Cập nhật lúc: 1:32 CH 25/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.700

Giá mở cửa (VND) 1.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 426.916

GTGD (VND) 716.564.700

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.215.246

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.600

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)679,99

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)3.769,26

PE -1,99

PB 0,83

EPS (VND) -855

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00