Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PVX (Xây lắp Dầu khí Việt Nam)

2.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 91.106.760  GTGD (Tr VND) 19.276,85
Cập nhật lúc: 2:40 CH 25/11/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVX

PVX

Biểu đồ Khối lượng GD PVX

PVX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.100

Giá mở cửa (VND) 2.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.738.149

Cao nhất 52 tuần (VND) 9.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.100

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 400,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.062,51

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00