Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

38.900 -600 (-1,52%)
KLGD (CP) 56.493.070  GTGD (Tr VND) 220.740,82
Cập nhật lúc: 2:26 CH 29/09/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)38.600

Giá mở cửa (VND) 39.700

% Thay đổi (%) -2,28%

KLGD (CP) 6.271.840

GTGD (VND) 244.794.410.300

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.229.937

Cao nhất 52 tuần (VND) 40.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.200

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)18.449,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.372,51

PE 19,77

PB 1,40

EPS (VND) 1.953

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00