Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

16.900 +100 (+0,60%)
KLGD (CP) 68.330.080  GTGD (Tr VND) 117.137,74
Cập nhật lúc: 2:30 CH 23/07/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)16.800

Giá mở cửa (VND) 16.500

% Thay đổi (%) 1,82%

KLGD (CP) 2.778.366

GTGD (VND) 46.452.816.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.561.274

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.067

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.869

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 446,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.812,15

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 20/07/2018 14:15:00