Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

24.400 +1.100 (+4,72%)
KLGD (CP) 55.587.200  GTGD (Tr VND) 133.649,56
Cập nhật lúc: 2:30 CH 16/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.300

Giá mở cửa (VND) 23.400

% Thay đổi (%) 4,29%

KLGD (CP) 5.752.020

GTGD (VND) 138.346.747.700

KLGDTB 10 Ngày (CP) 5.238.704

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.067

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.869

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)10.854,82

SLCP lưu hành (Tr CP) 446,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.728,57

PE 13,56

PB 1,01

EPS (VND) 1.793

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00