Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

23.500 -100 (-0,42%)
KLGD (CP) 47.695.530  GTGD (Tr VND) 110.884,16
Cập nhật lúc: 2:26 CH 06/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.500

Giá mở cửa (VND) 23.600

% Thay đổi (%) -0,42%

KLGD (CP) 5.224.453

GTGD (VND) 121.573.385.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.446.202

Cao nhất 52 tuần (VND) 38.414

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.200

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11.232,21

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.412,66

PE 14,54

PB 0,87

EPS (VND) 1.617

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00