Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

25.000 -700 (-2,72%)
KLGD (CP) 46.095.450  GTGD (Tr VND) 117.907,72
Cập nhật lúc: 2:54 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.000

Giá mở cửa (VND) 25.700

% Thay đổi (%) -2,72%

KLGD (CP) 4.617.445

GTGD (VND) 118.105.220.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.003.404

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.300

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11.949,16

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)20.179,91

PE 20,20

PB 0,91

EPS (VND) 1.238

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00