Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

23.100 +300 (+1,32%)
KLGD (CP) 65.886.230  GTGD (Tr VND) 153.798,50
Cập nhật lúc: 2:28 CH 19/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.300

Giá mở cửa (VND) 22.800

% Thay đổi (%) 2,19%

KLGD (CP) 7.139.723

GTGD (VND) 166.625.286.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.415.453

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.067

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.869

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)10.408,12

SLCP lưu hành (Tr CP) 446,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.812,15

PE 14,38

PB 0,97

EPS (VND) 1.621

 Cập nhật lúc: 19/09/2018 14:15:00