Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

17.500 -1.800 (-9,33%)
KLGD (CP) 83.881.670  GTGD (Tr VND) 150.981,98
Cập nhật lúc: 2:22 CH 25/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.400

Giá mở cửa (VND) 19.200

% Thay đổi (%) -9,84%

KLGD (CP) 10.018.687

GTGD (VND) 179.391.443.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.814.840

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.067

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.869

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.772,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 446,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.812,15

PE 9,74

PB 0,72

EPS (VND) 1.787

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00