Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

43.700 -1.600 (-3,53%)
KLGD (CP) 70.061.930  GTGD (Tr VND) 311.058,06
Cập nhật lúc: 2:59 CH 14/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)43.700

Giá mở cửa (VND) 47.300

% Thay đổi (%) -3,53%

KLGD (CP) 7.006.193

GTGD (VND) 311.058.058.300

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.845.438

Cao nhất 52 tuần (VND) 48.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.936

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)20.887,13

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)19.373,56

PE 21,94

PB 1,50

EPS (VND) 1.992

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00