Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

24.400 -500 (-2,01%)
KLGD (CP) 45.123.290  GTGD (Tr VND) 111.185,58
Cập nhật lúc: 2:52 CH 22/05/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.400

Giá mở cửa (VND) 24.800

% Thay đổi (%) -2,01%

KLGD (CP) 4.512.329

GTGD (VND) 111.185.581.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.007.132

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.379

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11.662,38

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)14.638,12

PE 10,05

PB 0,95

EPS (VND) 2.427

 Cập nhật lúc: 22/05/2019 14:15:00