Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

16.700 +200 (+1,21%)
KLGD (CP) 9.159.250  GTGD (Tr VND) 15.245,67
Cập nhật lúc: 2:13 CH 23/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)16.700

Giá mở cửa (VND) 16.500

% Thay đổi (%) 1,21%

KLGD (CP) 972.925

GTGD (VND) 16.197.545.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.802.450

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.536

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.100

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.459,90

SLCP lưu hành (Tr CP) 446,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)18.682,08

PE 7,77

PB 0,71

EPS (VND) 2.150

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00