Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

20.700 -100 (-0,48%)
KLGD (CP) 12.384.400  GTGD (Tr VND) 25.802,80
Cập nhật lúc: 9:37 SA 22/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)20.800

Giá mở cửa (VND) 22.100

% Thay đổi (%) -5,88%

KLGD (CP) 3.295.248

GTGD (VND) 71.163.525.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.408.736

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.828

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.379

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9.941,70

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)14.666,71

PE 9,72

PB 0,88

EPS (VND) 2.140

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00