Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

17.200 -500 (-2,82%)
KLGD (CP) 1.226.200  GTGD (Tr VND) 21.439,86
Cập nhật lúc: 2:45 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.200

Giá mở cửa (VND) 17.800

% Thay đổi (%) -2,82%

KLGD (CP) 1.226.554

GTGD (VND) 21.446.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.018.732

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.536

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.838

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.683,25

SLCP lưu hành (Tr CP) 446,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)18.682,08

PE 8,00

PB 0,73

EPS (VND) 2.150

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00