Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinGroup ra mắt FiinGate - Nền tảng phân tích thông tin doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

13.400 +300 (+2,29%)
KLGD (CP) 34.821.620  GTGD (Tr VND) 46.685,23
Cập nhật lúc: 11:11 SA 03/06/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.100

Giá mở cửa (VND) 12.800

% Thay đổi (%) 2,34%

KLGD (CP) 14.201.730

GTGD (VND) 185.661.418.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 5.677.679

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.613

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.100

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.261,36

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.968,49

PE 13,23

PB 0,48

EPS (VND) 990

 Cập nhật lúc: 02/06/2020 14:15:00