Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PVS (DVKT Dầu khí PTSC)

18.200 -500 (-2,67%)
KLGD (CP) 17.725.300  GTGD (Tr VND) 32.450,69
Cập nhật lúc: 10:16 SA 14/11/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PVS

PVS

Biểu đồ Khối lượng GD PVS

PVS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.700

Giá mở cửa (VND) 18.000

% Thay đổi (%) -1,06%

KLGD (CP) 4.562.502

GTGD (VND) 85.040.037.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.498.791

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.184

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.379

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.938,03

SLCP lưu hành (Tr CP) 477,97

Doanh thu thuần (Tỷ VND)16.812,15

PE 10,70

PB 0,77

EPS (VND) 1.748

 Cập nhật lúc: 13/11/2018 14:15:00