Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PTI (Bảo hiểm Bưu điện)

31.700 -2.200 (-6,49%)
KLGD (CP) 11.000  GTGD (Tr VND) 34,94
Cập nhật lúc: 1:57 CH 05/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PTI

PTI

Biểu đồ Khối lượng GD PTI

PTI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.900

Giá mở cửa (VND) 32.500

% Thay đổi (%) 6,94%

KLGD (CP) 3.800

GTGD (VND) 124.430.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.108

Cao nhất 52 tuần (VND) 73.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.500

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.725,41

SLCP lưu hành (Tr CP) 80,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)5.152,97

PE 41.600,23

PB 1,47

EPS (VND) 1

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00