Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PTI (Bảo hiểm Bưu điện)

35.000 +600 (+1,74%)
KLGD (CP) 10.500  GTGD (Tr VND) 36,72
Cập nhật lúc: 9:45 SA 14/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PTI

PTI

Biểu đồ Khối lượng GD PTI

PTI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.600

Giá mở cửa (VND) 34.400

% Thay đổi (%) -2,33%

KLGD (CP) 2.850

GTGD (VND) 97.977.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.381

Cao nhất 52 tuần (VND) 60.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.400

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.701,30

SLCP lưu hành (Tr CP) 80,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.878,34

PE -1.006.197,58

PB 1,27

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00