Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PTI (Bảo hiểm Bưu điện)

31.500 -100 (-0,32%)
KLGD (CP) 27.000  GTGD (Tr VND) 85,05
Cập nhật lúc: 9:57 SA 15/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PTI

PTI

Biểu đồ Khối lượng GD PTI

PTI

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)33.500

Giá mở cửa (VND) 33.500

% Thay đổi (%) 1,82%

KLGD (CP) 265.801

GTGD (VND) 8.761.722.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 28.701

Cao nhất 52 tuần (VND) 77.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.500

 Cập nhật lúc: 22/03/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 80,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)5.152,97

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 22/03/2023 14:15:00