Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PSL (Chăn nuôi Phú Sơn)

14.500 +1.300 (+9,85%)
KLGD (CP) 120.000  GTGD (Tr VND) 175,51
Cập nhật lúc: 2:32 CH 29/05/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSL

PSL

Biểu đồ Khối lượng GD PSL

PSL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.200

Giá mở cửa (VND) 13.200

% Thay đổi (%) 2,33%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 1.320.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 772

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.153

 Cập nhật lúc: 12/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)155,93

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,81

Doanh thu thuần (Tỷ VND)125,98

PE 19,08

PB 1,04

EPS (VND) 692

 Cập nhật lúc: 12/07/2024 14:15:00