Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Cổ phiếu»

PSL (Chăn nuôi Phú Sơn)

27.300 +741 (+2,79%)
KLGD (CP) 51.000  GTGD (Tr VND) 138,38
Cập nhật lúc: 1:22 CH 16/06/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSL

PSL

Biểu đồ Khối lượng GD PSL

PSL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)27.153

Giá mở cửa (VND) 26.900

% Thay đổi (%) 2,24%

KLGD (CP) 5.700

GTGD (VND) 154.770.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 15.870

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.500

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)320,74

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,81

Doanh thu thuần (Tỷ VND)170,73

PE 4,02

PB 1,85

EPS (VND) 6.760

 Cập nhật lúc: 16/06/2021 14:15:00