Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

PSL (Chăn nuôi Phú Sơn)

55.000 +1.800 (+3,38%)
KLGD (CP) 100  GTGD (Tr VND) 5,50
Cập nhật lúc: 1:39 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSL

PSL

Biểu đồ Khối lượng GD PSL

PSL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)53.200

Giá mở cửa (VND) 53.200

% Thay đổi (%) -0,47%

KLGD (CP) 15.100

GTGD (VND) 803.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.246

Cao nhất 52 tuần (VND) 68.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 42.100

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)359,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 6,75

Doanh thu thuần (Tỷ VND)236,34

PE 6,55

PB 1,52

EPS (VND) 8.125

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00