Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PSL (Chăn nuôi Phú Sơn)

17.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 8,75
Cập nhật lúc: 11:16 SA 22/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSL

PSL

Biểu đồ Khối lượng GD PSL

PSL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.500

Giá mở cửa (VND) 17.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 121

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.813

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.000

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)206,72

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,81

Doanh thu thuần (Tỷ VND)117,90

PE 9,02

PB 1,25

EPS (VND) 1.941

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00