Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PSL (Chăn nuôi Phú Sơn)

24.000 +315 (+1,33%)
KLGD (CP) 329.000  GTGD (Tr VND) 773,65
Cập nhật lúc: 2:41 CH 02/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSL

PSL

Biểu đồ Khối lượng GD PSL

PSL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.685

Giá mở cửa (VND) 24.600

% Thay đổi (%) 0,72%

KLGD (CP) 4.006

GTGD (VND) 94.879.800

KLGDTB 10 Ngày (CP) 22.640

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.357

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.200

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)279,78

SLCP lưu hành (Tr CP) 11,81

Doanh thu thuần (Tỷ VND)170,73

PE 3,50

PB 1,61

EPS (VND) 6.760

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00