Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

PSB (Sao Mai Bến Đình)

4.800 0 (0,00%)
KLGD (CP) 900  GTGD (Tr VND) 4,32
Cập nhật lúc: 11:04 SA 27/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSB

PSB

Biểu đồ Khối lượng GD PSB

PSB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.800

Giá mở cửa (VND) 4.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 900

GTGD (VND) 4.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 584

Cao nhất 52 tuần (VND) 5.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.800

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)240,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)160,20

PE 102,05

PB 0,43

EPS (VND) 47

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00