Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PSB (Sao Mai Bến Đình)

10.900 +1.019 (+10,31%)
KLGD (CP) 219.300  GTGD (Tr VND) 232,58
Cập nhật lúc: 3:00 CH 12/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PSB

PSB

Biểu đồ Khối lượng GD PSB

PSB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.881

Giá mở cửa (VND) 10.000

% Thay đổi (%) 0,55%

KLGD (CP) 3.175

GTGD (VND) 31.365.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.692

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.600

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)494,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)156,14

PE 574,84

PB 0,89

EPS (VND) 17

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00