Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PRC (Vận tải Portserco)

45.900 +2.300 (+5,28%)
KLGD (CP) 27.000  GTGD (Tr VND) 123,93
Cập nhật lúc: 9:03 SA 18/01/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PRC

PRC

Biểu đồ Khối lượng GD PRC

PRC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)43.600

Giá mở cửa (VND) 43.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.314

Cao nhất 52 tuần (VND) 52.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.186

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)52,32

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)107,40

PE 1,04

PB 0,67

EPS (VND) 41.730

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00