Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PRC (Vận tải Portserco)

27.100 +200 (+0,74%)
KLGD (CP) 63.000  GTGD (Tr VND) 170,81
Cập nhật lúc: 11:18 SA 19/02/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PRC

PRC

Biểu đồ Khối lượng GD PRC

PRC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.900

Giá mở cửa (VND) 26.700

% Thay đổi (%) 0,75%

KLGD (CP) 600

GTGD (VND) 16.090.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.060

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.805

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.000

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)32,28

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)100,90

PE 285,24

PB 0,92

EPS (VND) 94

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00