Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PNP (Tân Cảng - Phú Hữu)

11.700 -10.300 (-46,82%)
KLGD (CP) 19.000  GTGD (Tr VND) 22,23
Cập nhật lúc: 9:07 SA 03/12/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PNP

PNP

Biểu đồ Khối lượng GD PNP

PNP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.000

Giá mở cửa (VND) 22.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 460

Cao nhất 52 tuần (VND) 36.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.581

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)354,20

SLCP lưu hành (Tr CP) 16,10

Doanh thu thuần (Tỷ VND)343,90

PE 8,50

PB 1,80

EPS (VND) 2.589

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00