Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PNP (Tân Cảng - Phú Hữu)

11.700 -13.300 (-53,20%)
KLGD (CP) 19.000  GTGD (Tr VND) 22,23
Cập nhật lúc: 9:07 SA 03/12/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PNP

PNP

Biểu đồ Khối lượng GD PNP

PNP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.000

Giá mở cửa (VND) 25.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 163

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.247

 Cập nhật lúc: 24/05/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)402,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 16,10

Doanh thu thuần (Tỷ VND)328,66

PE 10,81

PB 1,83

EPS (VND) 2.312

 Cập nhật lúc: 24/05/2022 14:15:00