Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PMP (Bao bì Đạm Phú Mỹ)

12.000 +200 (+1,69%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 1,20
Cập nhật lúc: 2:10 CH 29/12/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PMP

PMP

Biểu đồ Khối lượng GD PMP

PMP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.800

Giá mở cửa (VND) 11.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 280

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.514

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.300

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)49,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,20

Doanh thu thuần (Tỷ VND)549,47

PE 6,93

PB 0,73

EPS (VND) 1.703

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00