Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PJC (TM và Vận tải Petrolimex HN)

22.100 -7.600 (-25,59%)
KLGD (CP) 5.620  GTGD (Tr VND) 12,48
Cập nhật lúc: 10:29 SA 29/08/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PJC

PJC

Biểu đồ Khối lượng GD PJC

PJC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)29.700

Giá mở cửa (VND) 29.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.032

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.313

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)217,61

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,33

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.201,26

PE 7,42

PB 1,38

EPS (VND) 4.005

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00