Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PJC (TM và Vận tải Petrolimex HN)

22.100 -1.900 (-7,92%)
KLGD (CP) 5.620  GTGD (Tr VND) 12,48
Cập nhật lúc: 10:29 SA 29/08/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PJC

PJC

Biểu đồ Khối lượng GD PJC

PJC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.000

Giá mở cửa (VND) 24.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 40

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.300

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)175,84

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,33

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.197,20

PE 7,19

PB 1,34

EPS (VND) 3.339

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00