Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

30.700 +600 (+1,99%)
KLGD (CP) 5.650  GTGD (Tr VND) 16,90
Cập nhật lúc: 2:04 CH 10/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)30.100

Giá mở cửa (VND) 30.000

% Thay đổi (%) -1,95%

KLGD (CP) 1.100

GTGD (VND) 33.010.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.290

Cao nhất 52 tuần (VND) 36.139

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.407

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.504,96

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.090,86

PE 14,26

PB 1,54

EPS (VND) 2.111

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00