Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

30.700 -300 (-0,97%)
KLGD (CP) 20.300  GTGD (Tr VND) 62,31
Cập nhật lúc: 11:21 SA 05/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)31.000

Giá mở cửa (VND) 31.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 11

GTGD (VND) 350.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 412

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.453

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.678

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.549,96

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)5.677,35

PE 15,26

PB 1,61

EPS (VND) 2.032

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00