Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

31.900 -100 (-0,31%)
KLGD (CP) 127.400  GTGD (Tr VND) 394,20
Cập nhật lúc: 1:24 CH 11/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)32.000

Giá mở cửa (VND) 32.500

% Thay đổi (%) -3,03%

KLGD (CP) 117.100

GTGD (VND) 3.784.850.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 25.595

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.094

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.702

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.599,96

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.090,86

PE 15,19

PB 1,67

EPS (VND) 2.107

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00