Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

25.700 -400 (-1,53%)
KLGD (CP) 68.000  GTGD (Tr VND) 176,62
Cập nhật lúc: 10:16 SA 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.300

Giá mở cửa (VND) 26.100

% Thay đổi (%) -3,07%

KLGD (CP) 39.300

GTGD (VND) 1.001.690.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 97.657

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.945

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.264,97

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.800,56

PE 12,83

PB 1,28

EPS (VND) 1.972

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00