Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

18.000 +300 (+1,69%)
KLGD (CP) 1.454.210  GTGD (Tr VND) 2.605,57
Cập nhật lúc: 2:28 CH 29/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.700

Giá mở cửa (VND) 17.700

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 16.941

GTGD (VND) 297.988.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 66.069

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.256

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.063

 Cập nhật lúc: 28/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)884,98

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.971,90

PE 9,08

PB 0,90

EPS (VND) 1.949

 Cập nhật lúc: 28/06/2017 14:15:00