Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

30.100 -600 (-1,95%)
KLGD (CP) 1.832.000  GTGD (Tr VND) 5.929,07
Cập nhật lúc: 2:22 CH 22/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)32.000

Giá mở cửa (VND) 30.400

% Thay đổi (%) 4,23%

KLGD (CP) 188.600

GTGD (VND) 6.091.900.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 21.621

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.094

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.565

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.599,96

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.090,86

PE 15,31

PB 1,64

EPS (VND) 2.090

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00