Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

PGS (Khí Miền Nam)

31.000 +1.000 (+3,33%)
KLGD (CP) 166.300  GTGD (Tr VND) 515,49
Cập nhật lúc: 2:19 CH 24/04/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PGS

PGS

Biểu đồ Khối lượng GD PGS

PGS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)30.000

Giá mở cửa (VND) 32.000

% Thay đổi (%) -3,23%

KLGD (CP) 3.240

GTGD (VND) 98.190.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 25.198

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.983

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.499,96

SLCP lưu hành (Tr CP) 50,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.090,86

PE 14,36

PB 1,54

EPS (VND) 2.090

 Cập nhật lúc: 26/04/2018 14:15:00