Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

NWT (Vận tải Newway)

6.900 +1.900 (+38,00%)
KLGD (CP) 6.000  GTGD (Tr VND) 3,78
Cập nhật lúc: 1:31 CH 12/09/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NWT

NWT

Biểu đồ Khối lượng GD NWT

NWT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)5.000

Giá mở cửa (VND) 5.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 11.922

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.000

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)42,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)123,73

PE 12,76

PB 0,47

EPS (VND) 392

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00