Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

NVL (Novaland)

14.500 +100 (+0,69%)
KLGD (CP) 24.000.000  GTGD (Tr VND) 1.439.306,71
Cập nhật lúc: 1:37 CH 24/05/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NVL

NVL

Biểu đồ Khối lượng GD NVL

NVL

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.450

Giá mở cửa (VND) 14.500

% Thay đổi (%) 0,34%

KLGD (CP) 33.030.500

GTGD (VND) 483.514.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 18.110.641

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.250

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.150

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)28.179,01

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.950,10

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.756,90

PE 45,81

PB 0,63

EPS (VND) 315

 Cập nhật lúc: 24/05/2024 14:15:00