Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

29.000 -400 (-1,37%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 89,23
Cập nhật lúc: 9:17 SA 12/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)29.400

Giá mở cửa (VND) 29.200

% Thay đổi (%) 0,17%

KLGD (CP) 98.310

GTGD (VND) 2.882.830.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 292.258

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.744

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.463,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)7.669,73

PE 10,82

PB 2,30

EPS (VND) 2.717

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00