Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

27.050 +400 (+1,50%)
KLGD (CP) 47.480  GTGD (Tr VND) 1.409,38
Cập nhật lúc: 10:46 SA 12/06/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.650

Giá mở cửa (VND) 27.000

% Thay đổi (%) 0,56%

KLGD (CP) 190.890

GTGD (VND) 5.086.150.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 152.244

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.174

 Cập nhật lúc: 14/06/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.671,90

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)7.669,73

PE 10,57

PB 1,99

EPS (VND) 2.520

 Cập nhật lúc: 14/06/2019 14:15:00