Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

22.100 -800 (-3,50%)
KLGD (CP) 642.700  GTGD (Tr VND) 16.221,99
Cập nhật lúc: 2:22 CH 19/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.900

Giá mở cửa (VND) 22.500

% Thay đổi (%) 1,55%

KLGD (CP) 526.300

GTGD (VND) 11.886.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 925.310

Cao nhất 52 tuần (VND) 27.950

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.381

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.592,36

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.149,58

PE 12,35

PB 1,60

EPS (VND) 1.854

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00