Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

27.200 +600 (+2,25%)
KLGD (CP) 3.790  GTGD (Tr VND) 112,66
Cập nhật lúc: 9:42 SA 09/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.600

Giá mở cửa (VND) 26.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 91.310

GTGD (VND) 2.427.690.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 117.304

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.744

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.657,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)7.669,73

PE 10,55

PB 1,98

EPS (VND) 2.520

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00