Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

29.400 -200 (-0,68%)
KLGD (CP) 106.090  GTGD (Tr VND) 3.195,89
Cập nhật lúc: 2:21 CH 20/06/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)29.600

Giá mở cửa (VND) 29.400

% Thay đổi (%) 1,02%

KLGD (CP) 241.060

GTGD (VND) 7.117.850.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 243.582

Cao nhất 52 tuần (VND) 34.384

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.144

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)8.521,13

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.761,13

PE 10,94

PB 1,63

EPS (VND) 2.706

 Cập nhật lúc: 22/06/2018 14:15:00