Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

26.550 -50 (-0,19%)
KLGD (CP) 52.070  GTGD (Tr VND) 1.567,02
Cập nhật lúc: 11:02 SA 20/07/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)26.600

Giá mở cửa (VND) 26.800

% Thay đổi (%) 0,18%

KLGD (CP) 45.590

GTGD (VND) 1.212.230.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 134.506

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.162

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.069

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.657,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.761,13

PE 8,99

PB 1,55

EPS (VND) 2.960

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00