Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

NT2 (Điện lực Nhơn Trạch 2)

26.450 +850 (+3,32%)
KLGD (CP) 355.710  GTGD (Tr VND) 10.661,98
Cập nhật lúc: 2:45 CH 26/09/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NT2

NT2

Biểu đồ Khối lượng GD NT2

NT2

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.600

Giá mở cửa (VND) 25.700

% Thay đổi (%) 0,98%

KLGD (CP) 59.220

GTGD (VND) 1.510.720.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 194.952

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.486

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.416

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.369,63

SLCP lưu hành (Tr CP) 287,88

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.761,13

PE 8,59

PB 2,01

EPS (VND) 2.980

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00