Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

NLS (Cấp thoát nước Lạng Sơn)

22.300 +16.000 (+253,97%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 2,23
Cập nhật lúc: 2:28 CH 07/05/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NLS

NLS

Biểu đồ Khối lượng GD NLS

NLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)6.300

Giá mở cửa (VND) 6.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 19.000

Cao nhất 52 tuần (VND) 6.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.450

 Cập nhật lúc: 23/03/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)31,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,01

Doanh thu thuần (Tỷ VND)145,43

PE 3,37

PB 0,49

EPS (VND) 1.872

 Cập nhật lúc: 23/03/2023 14:15:00