Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

NLS (Cấp thoát nước Lạng Sơn)

5.600 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:02 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NLS

NLS

Biểu đồ Khối lượng GD NLS

NLS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)5.600

Giá mở cửa (VND) 5.600

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 5.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.550

 Cập nhật lúc: 12/04/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)28,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,01

Doanh thu thuần (Tỷ VND)141,30

PE 3,00

PB 0,40

EPS (VND) 1.869

 Cập nhật lúc: 12/04/2024 14:15:00