Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

NAC (Tư vấn xây dựng Tổng hợp)

6.300 +4.900 (+350,00%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 0,63
Cập nhật lúc: 9:55 SA 04/11/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NAC

NAC

Biểu đồ Khối lượng GD NAC

NAC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.400

Giá mở cửa (VND) 1.400

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.400

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3,97

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,84

Doanh thu thuần (Tỷ VND)241,85

PE 0,56

PB 0,11

EPS (VND) 2.489

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00