Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

MCC (Gạch ngói cao cấp)

13.800 +800 (+6,15%)
KLGD (CP) 110.000  GTGD (Tr VND) 151,80
Cập nhật lúc: 1:35 CH 19/08/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá MCC

MCC

Biểu đồ Khối lượng GD MCC

MCC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.000

Giá mở cửa (VND) 13.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.300

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)64,82

SLCP lưu hành (Tr CP) 4,99

Doanh thu thuần (Tỷ VND)50,73

PE 38,16

PB 0,93

EPS (VND) 341

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00