Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

MBS (Chứng khoán MB)

21.500 +100 (+0,47%)
KLGD (CP) 27.619.570  GTGD (Tr VND) 59.286,35
Cập nhật lúc: 2:12 CH 01/12/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá MBS

MBS

Biểu đồ Khối lượng GD MBS

MBS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)21.700

Giá mở cửa (VND) 21.500

% Thay đổi (%) 1,40%

KLGD (CP) 3.971.295

GTGD (VND) 85.571.979.700

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.832.625

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.218

 Cập nhật lúc: 01/12/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9.496,78

SLCP lưu hành (Tr CP) 437,64

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.958,36

PE 19,65

PB 1,95

EPS (VND) 1.104

 Cập nhật lúc: 01/12/2023 14:15:00