Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

LHC (XD Thủy lợi Lâm Đồng)

54.800 +800 (+1,48%)
KLGD (CP) 706.000  GTGD (Tr VND) 3.845,03
Cập nhật lúc: 2:49 CH 01/12/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá LHC

LHC

Biểu đồ Khối lượng GD LHC

LHC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)54.000

Giá mở cửa (VND) 57.000

% Thay đổi (%) 0,56%

KLGD (CP) 112.602

GTGD (VND) 6.119.879.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 27.874

Cao nhất 52 tuần (VND) 90.479

Thấp nhất 52 tuần (VND) 40.900

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 14,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.054,94

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00