Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

LHC (XD Thủy lợi Lâm Đồng)

50.000 -1.000 (-1,96%)
KLGD (CP) 40.000  GTGD (Tr VND) 200,00
Cập nhật lúc: 11:15 SA 29/02/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá LHC

LHC

Biểu đồ Khối lượng GD LHC

LHC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)51.000

Giá mở cửa (VND) 51.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 17.104

Cao nhất 52 tuần (VND) 62.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 44.661

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)734,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 14,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.121,04

PE 9,18

PB 1,07

EPS (VND) 5.555

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00