Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

LHC (XD Thủy lợi Lâm Đồng)

50.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 61.000  GTGD (Tr VND) 305,33
Cập nhật lúc: 2:46 CH 06/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá LHC

LHC

Biểu đồ Khối lượng GD LHC

LHC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)50.000

Giá mở cửa (VND) 50.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 6.100

GTGD (VND) 305.330.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 9.510

Cao nhất 52 tuần (VND) 90.108

Thấp nhất 52 tuần (VND) 40.900

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)720,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 14,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.417,06

PE 9,12

PB 1,17

EPS (VND) 5.483

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00