Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

LDP (Dược Lâm Đồng - Ladophar)

47.100 +4.900 (+11,61%)
KLGD (CP) 104.000  GTGD (Tr VND) 495,83
Cập nhật lúc: 9:45 SA 17/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá LDP

LDP

Biểu đồ Khối lượng GD LDP

LDP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)42.200

Giá mở cửa (VND) 42.200

% Thay đổi (%) -9,83%

KLGD (CP) 5.500

GTGD (VND) 232.100.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 96.521

Cao nhất 52 tuần (VND) 55.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.500

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)597,05

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)252,79

PE -28,04

PB 6,02

EPS (VND) -1.676

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00