Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

L44 (LILAMA 45.4)

2.100 +200 (+10,53%)
KLGD (CP) 2.150.000  GTGD (Tr VND) 400,22
Cập nhật lúc: 1:00 CH 14/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá L44

L44

Biểu đồ Khối lượng GD L44

L44

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)1.900

Giá mở cửa (VND) 1.900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 35.080

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 600

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,98

Doanh thu thuần (Tỷ VND)-1,75

PE -0,67

PB 0,00

EPS (VND) -2.816

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00