Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

ITA (Đầu tư CN Tân Tạo)

2.800 -80 (-2,78%)
KLGD (CP) 1.601.800  GTGD (Tr VND) 5.760,50
Cập nhật lúc: 2:12 CH 15/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ITA

ITA

Biểu đồ Khối lượng GD ITA

ITA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.720

Giá mở cửa (VND) 2.880

% Thay đổi (%) -5,56%

KLGD (CP) 2.181.710

GTGD (VND) 6.152.520.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.451.014

Cao nhất 52 tuần (VND) 4.250

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.990

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.552,23

SLCP lưu hành (Tr CP) 938,32

Doanh thu thuần (Tỷ VND)674,58

PE 42,38

PB 0,25

EPS (VND) 64

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00