Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

ITA (Đầu tư CN Tân Tạo)

3.120 0 (0,00%)
KLGD (CP) 694.420  GTGD (Tr VND) 2.603,21
Cập nhật lúc: 11:04 SA 14/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ITA

ITA

Biểu đồ Khối lượng GD ITA

ITA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)3.120

Giá mở cửa (VND) 3.100

% Thay đổi (%) 0,97%

KLGD (CP) 1.300.270

GTGD (VND) 4.043.870.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.626.463

Cao nhất 52 tuần (VND) 4.940

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.820

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.927,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 938,32

Doanh thu thuần (Tỷ VND)698,45

PE 57,56

PB 0,28

EPS (VND) 54

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00