Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

ITA (Đầu tư CN Tân Tạo)

2.690 -110 (-3,93%)
KLGD (CP) 536.040  GTGD (Tr VND) 1.902,47
Cập nhật lúc: 10:18 SA 01/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ITA

ITA

Biểu đồ Khối lượng GD ITA

ITA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.800

Giá mở cửa (VND) 2.780

% Thay đổi (%) 0,71%

KLGD (CP) 1.435.100

GTGD (VND) 4.018.170.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.601.265

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.530

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.990

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.627,30

SLCP lưu hành (Tr CP) 938,32

Doanh thu thuần (Tỷ VND)524,96

PE 24,69

PB 0,25

EPS (VND) 113

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00