Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

ITA (Đầu tư CN Tân Tạo)

13.200 +150 (+1,14%)
KLGD (CP) 19.184.500  GTGD (Tr VND) 109.224,21
Cập nhật lúc: 2:10 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ITA

ITA

Biểu đồ Khối lượng GD ITA

ITA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.000

Giá mở cửa (VND) 13.100

% Thay đổi (%) -0,39%

KLGD (CP) 24.350.800

GTGD (VND) 324.908.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 24.518.180

Cao nhất 52 tuần (VND) 13.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.150

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)12.198,18

SLCP lưu hành (Tr CP) 938,32

Doanh thu thuần (Tỷ VND)648,80

PE 74,91

PB 1,12

EPS (VND) 174

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00