Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

ITA (Đầu tư CN Tân Tạo)

2.580 +10 (+0,38%)
KLGD (CP) 298.920  GTGD (Tr VND) 1.065,89
Cập nhật lúc: 10:59 SA 16/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ITA

ITA

Biểu đồ Khối lượng GD ITA

ITA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.600

Giá mở cửa (VND) 2.570

% Thay đổi (%) 1,16%

KLGD (CP) 583.610

GTGD (VND) 1.513.750.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.890.785

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.980

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.990

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.439,64

SLCP lưu hành (Tr CP) 938,32

Doanh thu thuần (Tỷ VND)674,58

PE 42,39

PB 0,24

EPS (VND) 61

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00