Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

ITA (Đầu tư CN Tân Tạo)

2.900 +60 (+2,11%)
KLGD (CP) 402.900  GTGD (Tr VND) 1.429,94
Cập nhật lúc: 9:56 SA 10/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá ITA

ITA

Biểu đồ Khối lượng GD ITA

ITA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)2.840

Giá mở cửa (VND) 2.880

% Thay đổi (%) -0,70%

KLGD (CP) 1.546.160

GTGD (VND) 4.408.350.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.680.187

Cao nhất 52 tuần (VND) 3.680

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.990

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.664,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 938,32

Doanh thu thuần (Tỷ VND)674,58

PE 19,15

PB 0,26

EPS (VND) 148

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00