Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

IME (Xây lắp Công nghiệp)

141.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:02 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá IME

IME

Biểu đồ Khối lượng GD IME

IME

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)141.000

Giá mở cửa (VND) 141.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 141.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 101.000

 Cập nhật lúc: 08/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,60

Doanh thu thuần (Tỷ VND)65,30

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 08/06/2023 14:15:00