Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

IHK (In Hàng Không)

15.500 -1.600 (-9,36%)
KLGD (CP) 9.000  GTGD (Tr VND) 13,95
Cập nhật lúc: 1:01 CH 14/05/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá IHK

IHK

Biểu đồ Khối lượng GD IHK

IHK

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.100

Giá mở cửa (VND) 17.100

% Thay đổi (%) 0,25%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 972

Cao nhất 52 tuần (VND) 55.472

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.543

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)36,63

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,14

Doanh thu thuần (Tỷ VND)227,77

PE 10,37

PB 1,27

EPS (VND) 1.649

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00