Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

IDP (Sữa Quốc tế)

300.000 +93.000 (+44,93%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 30,00
Cập nhật lúc: 9:04 SA 28/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá IDP

IDP

Biểu đồ Khối lượng GD IDP

IDP

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)207.000

Giá mở cửa (VND) 207.000

% Thay đổi (%) 15,00%

KLGD (CP) 400.100

GTGD (VND) 61.220.700.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 150.260

Cao nhất 52 tuần (VND) 320.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 73.726

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)12.699,55

SLCP lưu hành (Tr CP) 61,35

Doanh thu thuần (Tỷ VND)6.086,46

PE 15,10

PB 4,87

EPS (VND) 13.704

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00