Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

IDJ (Đầu tư IDJ Việt Nam)

8.800 +100 (+1,15%)
KLGD (CP) 13.585.160  GTGD (Tr VND) 12.074,77
Cập nhật lúc: 2:30 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá IDJ

IDJ

Biểu đồ Khối lượng GD IDJ

IDJ

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.000

Giá mở cửa (VND) 8.900

% Thay đổi (%) 3,45%

KLGD (CP) 1.420.816

GTGD (VND) 12.635.467.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.165.947

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.683

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.000

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.561,41

SLCP lưu hành (Tr CP) 173,49

Doanh thu thuần (Tỷ VND)876,38

PE 10,39

PB 0,80

EPS (VND) 866

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00