Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

HUT (Xây dựng TASCO)

15.300 0 (0,00%)
KLGD (CP) 5.681.730  GTGD (Tr VND) 8.710,79
Cập nhật lúc: 10:41 SA 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HUT

HUT

Biểu đồ Khối lượng GD HUT

HUT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.900

Giá mở cửa (VND) 15.300

% Thay đổi (%) -2,61%

KLGD (CP) 15.408.638

GTGD (VND) 215.347.770.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.617.725

Cao nhất 52 tuần (VND) 16.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 2.500

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)4.002,62

SLCP lưu hành (Tr CP) 268,63

Doanh thu thuần (Tỷ VND)750,53

PE -13,98

PB 1,42

EPS (VND) -1.066

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00