Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HPG (Hòa Phát)

21.800 +150 (+0,69%)
KLGD (CP) 7.845.500  GTGD (Tr VND) 279.414,48
Cập nhật lúc: 1:44 CH 06/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HPG

HPG

Biểu đồ Khối lượng GD HPG

HPG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)21.750

Giá mở cửa (VND) 21.700

% Thay đổi (%) 0,46%

KLGD (CP) 11.799.900

GTGD (VND) 256.039.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.888.046

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.147

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.800

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)126.471,59

SLCP lưu hành (Tr CP) 5.814,79

Doanh thu thuần (Tỷ VND)141.409,27

PE 190,45

PB 1,31

EPS (VND) 114

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00