Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HJS (Thủy điện Nậm Mu)

33.600 -5.900 (-14,94%)
KLGD (CP) 21.000  GTGD (Tr VND) 70,49
Cập nhật lúc: 11:02 SA 18/07/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HJS

HJS

Biểu đồ Khối lượng GD HJS

HJS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.500

Giá mở cửa (VND) 32.600

% Thay đổi (%) 9,72%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 7.210.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 82

Cao nhất 52 tuần (VND) 44.626

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.731

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)829,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 21,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)177,27

PE 18,64

PB 2,79

EPS (VND) 2.119

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00