Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

HIG (Tập Đoàn HIPT)

5.000 +290 (+6,16%)
KLGD (CP) 4.800  GTGD (Tr VND) 23,81
Cập nhật lúc: 2:30 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HIG

HIG

Biểu đồ Khối lượng GD HIG

HIG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.960

Giá mở cửa (VND) 4.800

% Thay đổi (%) 5,31%

KLGD (CP) 4.800

GTGD (VND) 24.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.224

Cao nhất 52 tuần (VND) 10.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.700

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)96,85

SLCP lưu hành (Tr CP) 19,53

Doanh thu thuần (Tỷ VND)415,86

PE 19,50

PB 0,34

EPS (VND) 254

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00