Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HIG (Tập Đoàn HIPT)

7.200 -430 (-5,64%)
KLGD (CP) 55.000  GTGD (Tr VND) 39,87
Cập nhật lúc: 1:49 CH 06/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HIG

HIG

Biểu đồ Khối lượng GD HIG

HIG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.239

Giá mở cửa (VND) 8.600

% Thay đổi (%) -5,12%

KLGD (CP) 10.000

GTGD (VND) 72.390.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 80.414

Cao nhất 52 tuần (VND) 11.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.200

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)163,30

SLCP lưu hành (Tr CP) 22,56

Doanh thu thuần (Tỷ VND)546,07

PE 8,42

PB 0,47

EPS (VND) 860

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00