Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

HIG (Tập Đoàn HIPT)

11.000 +27 (+0,25%)
KLGD (CP) 91.000  GTGD (Tr VND) 101,24
Cập nhật lúc: 2:58 CH 26/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HIG

HIG

Biểu đồ Khối lượng GD HIG

HIG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.125

Giá mở cửa (VND) 10.800

% Thay đổi (%) 1,39%

KLGD (CP) 9.100

GTGD (VND) 101.240.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 32.566

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.332

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)229,39

SLCP lưu hành (Tr CP) 20,62

Doanh thu thuần (Tỷ VND)540,58

PE -5,88

PB 0,77

EPS (VND) -1.892

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00