Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HEV (Sách Đại học - Dạy nghề)

16.500 -18.900 (-53,39%)
KLGD (CP) 18.000  GTGD (Tr VND) 29,70
Cập nhật lúc: 10:06 SA 14/10/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HEV

HEV

Biểu đồ Khối lượng GD HEV

HEV

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.400

Giá mở cửa (VND) 35.400

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 51.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.806

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)35,40

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)40,05

PE 22,39

PB 2,21

EPS (VND) 1.581

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00