Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

GGG (Ôtô Giải Phóng)

7.500 +2.200 (+41,51%)
KLGD (CP) 3.437.560  GTGD (Tr VND) 2.335,97
Cập nhật lúc: 2:14 CH 21/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GGG

GGG

Biểu đồ Khối lượng GD GGG

GGG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)5.300

Giá mở cửa (VND) 5.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.856

Cao nhất 52 tuần (VND) 7.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.700

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)155,76

SLCP lưu hành (Tr CP) 29,39

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2,39

PE -9,92

PB 0,00

EPS (VND) -535

 Cập nhật lúc: 18/07/2024 14:15:00