Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

GGG (Ôtô Giải Phóng)

5.500 +39 (+0,71%)
KLGD (CP) 21.150  GTGD (Tr VND) 11,67
Cập nhật lúc: 9:33 SA 12/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GGG

GGG

Biểu đồ Khối lượng GD GGG

GGG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)5.461

Giá mở cửa (VND) 5.400

% Thay đổi (%) 1,13%

KLGD (CP) 67.860

GTGD (VND) 370.527.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 15.297

Cao nhất 52 tuần (VND) 6.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 900

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)52,62

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,64

Doanh thu thuần (Tỷ VND)77,50

PE -1,80

PB 0,00

EPS (VND) -3.033

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00