Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

GGG (Ôtô Giải Phóng)

4.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 111.520  GTGD (Tr VND) 50,17
Cập nhật lúc: 10:08 SA 21/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GGG

GGG

Biểu đồ Khối lượng GD GGG

GGG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.500

Giá mở cửa (VND) 4.500

% Thay đổi (%) 0,87%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.714

Cao nhất 52 tuần (VND) 6.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 1.000

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,64

Doanh thu thuần (Tỷ VND)77,50

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 24/01/2022 14:15:00