Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

GGG (Ôtô Giải Phóng)

600 +30 (+5,26%)
KLGD (CP) 15.900  GTGD (Tr VND) 9,48
Cập nhật lúc: 2:12 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GGG

GGG

Biểu đồ Khối lượng GD GGG

GGG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)600

Giá mở cửa (VND) 600

% Thay đổi (%) 5,26%

KLGD (CP) 15.900

GTGD (VND) 9.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.660

Cao nhất 52 tuần (VND) 1.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 400

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5,78

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,64

Doanh thu thuần (Tỷ VND)60,90

PE -0,32

PB 0,00

EPS (VND) -1.883

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00