Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

GGG (Ôtô Giải Phóng)

7.300 +200 (+2,82%)
KLGD (CP) 5.210  GTGD (Tr VND) 3,39
Cập nhật lúc: 1:54 CH 23/09/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GGG

GGG

Biểu đồ Khối lượng GD GGG

GGG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.100

Giá mở cửa (VND) 7.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 898

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.500

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,64

Doanh thu thuần (Tỷ VND)89,91

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 28/09/2022 14:15:00