Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

FUCVREIT (Quỹ đầu tư BĐS Techcom Việt Nam)

11.300 +4.000 (+54,79%)
KLGD (CP) 3.500  GTGD (Tr VND) 69,20
Cập nhật lúc: 9:39 SA 13/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá FUCVREIT

FUCVREIT

Biểu đồ Khối lượng GD FUCVREIT

FUCVREIT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)7.300

Giá mở cửa (VND) 7.170

% Thay đổi (%) -2,67%

KLGD (CP) 1.500

GTGD (VND) 10.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.313

Cao nhất 52 tuần (VND) 9.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.600

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)36,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)0,00

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 25/09/2023 14:15:00