Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

FBA (Tập đoàn Quốc tế FBA)

900 0 (0,00%)
KLGD (CP) 18.000  GTGD (Tr VND) 1,62
Cập nhật lúc: 10:10 SA 07/07/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá FBA

FBA

Biểu đồ Khối lượng GD FBA

FBA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)900

Giá mở cửa (VND) 900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 900

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3,07

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,41

Doanh thu thuần (Tỷ VND)56,65

PE 1,62

PB 0,08

EPS (VND) 556

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00