Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

FBA (Tập đoàn Quốc tế FBA)

800 +100 (+14,29%)
KLGD (CP) 300  GTGD (Tr VND) 0,24
Cập nhật lúc: 1:38 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá FBA

FBA

Biểu đồ Khối lượng GD FBA

FBA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)800

Giá mở cửa (VND) 800

% Thay đổi (%) 14,29%

KLGD (CP) 300

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 130

Cao nhất 52 tuần (VND) 2.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 700

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2,73

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,41

Doanh thu thuần (Tỷ VND)56,65

PE 1,44

PB 0,07

EPS (VND) 556

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00