Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

FBA (Tập đoàn Quốc tế FBA)

900 0 (0,00%)
KLGD (CP) 18.000  GTGD (Tr VND) 1,62
Cập nhật lúc: 10:10 SA 07/07/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá FBA

FBA

Biểu đồ Khối lượng GD FBA

FBA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)900

Giá mở cửa (VND) 900

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 900

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3,07

SLCP lưu hành (Tr CP) 3,41

Doanh thu thuần (Tỷ VND)56,65

PE 1,62

PB 0,08

EPS (VND) 556

 Cập nhật lúc: 23/09/2022 14:15:00